Kunstuttrykk

Jeg arbeider med maleri, grafikk og tegning. Mitt uttrykk er hovedsakelig figurativt og koloristisk. Tematikken handler ofte om identitet, minner og lek. Gjennom mitt arbeide som billedterapeut har jeg fått en større forståelse for menneskesinnet. Kroppen kan sees som en minnebok og basis for den man er. Indre sanser og fornemmelser gis et uttrykk som deles uten for mange ord og gir verdifull selvinnsikt. Det sårbare og ærlige i disse uttrykkene berører og preger meg som kunstner.

” I leken`s rom”

Jeg ønsker med min kunst å dele et fristed som kan gi påfyll og energi. Hverdagen er for mange preget av mye alvor, høye krav og stress. Som barn gikk man ut og inn av leken ettersom det passet. Jeg søker å finne tilbake til dette ”mentale rommet”, der tid og sted forsvinner, der fantasi og kreativitet blomstrer. Kreativitet kommer fra ordet creare, som betyr å bringe til verden, dvs evnen til å skape noe som ikke har vært der før. Et kreativt menneske er derfor et skapende menneske som klarer å sette seg selv i bevegelse og tør å møte viljekraften i seg selv. En kan sammenligne det med Askeladden som samler på biter og deler underveis og tenker at han kan nok få nytte av det. Når så kravene møter han, tenker han kreativt og ser hvordan ting kan kombineres og brukes. Det å være Askeladd i sitt eget liv er å bære med seg kunnskap, erfaring og tørre å stoppe opp og undre seg litt på veien. Fantasien er med å gjøre det umulige mulig. Det handler om evne til å drømme drømmer og se visjoner. Nietzche karakteriserer den kreative leken som menneskets høyeste aktivitetsform. Dette er fordi man gjennom lek skaper orden, en orden vi verken kan finne i tingene selv eller i en annen utenforstående grunn. Leken er mulighetens arena.
Den morgenen myggen våknet, og var gjort til en elefant, ble den meget forbauset,
” du store verden!” sa den
Her må det ha hendt noe i nattens løp!
Inger Hagerup, 1982

Anne Stokker Sagen
 
© 2017 Kunstnerinnen Kontakt meg